Träd

 

 

Behöver Du hjälp med trädfällning, röjning eller beskärning?

 

Vi ombesörjer allt från fällning, bortforsling av ris och stamdelar, fräsning av stubbar samt återställning!

 

Vi erbjuder effektiv rishantering med lastbil som är utrustad med tipp och kran. Vi kan också köra fram material med en liten smidig lastmaskin som inte orsakar några skador i trädgården!

 

070-592 96 25

eva@etog.se